Oční lékař Krnov

O nás

Vítejte na stránkách oční ambulance Oftalcare - oční ambulance pro dospělé i děti v Krnově

Jsme smluvním partnerem těchto zdravotních pojišťoven: 111, 201, 205, 207, 211, 213

V naší ordinaci provádíme kompletní oční vyšetření předního i zadního segmentu včetně očního pozadí, např.:

- vyšetřování očních vad - změření refrakce (dioptrií) autorefraktometrem i skiaskopicky a dle potřeby předpis brýlí
- vyšetření zadního segmentu oka na moderním OCT (optický koherenční tomograf)
- měřeni nitroočního tlaku bezkontaktním tonometrem
- vyšetřeni zorného pole počítačovým perimetrem
- vyšetření pokročilosti katarakty (šedý zákal), objednání k operaci, pooperační péče
- diagnostika a léčba glaukomu (zelený zákal)
- diagnostika a léčba strabismu (šilhání) a tupozrakosti
- diagnostika, léčba a zajištění operace různých forem onemocnění sítnice a sklivce
- kontroly a konziliární vyšetření pacientů na doporučení praktického lékaře (pro dospělé i děti) nebo odborných lékařů (neurolog, internista, diabetolog, endokrinolog, ORL…)
- ošetření drobných poranění spojivky a rohovky v lokální anestezii (odstranění cizích tělísek), drobné zákroky v oblasti očních víček (epilace trichiatických řas, incize akutních chalasií), průplachy slzných cest
- vyšetření barvocitu
- zprostředkování refrakčních operací (odstraňování brýlové korekce)
- vyšetření pro potřeby zaměstnavatele (vstupní i preventivní vyš., rizikové provozy, řidičská oprávnění atd. – tato vyšetření však nejsou hrazena zdravotními pojišťovnami, viz ceník)
Ceník

Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami platný od 1.1.2022
„Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických nebo právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce.“ znění §15, odst. 9) zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a ve znění pozdějších předpisů. Nejde tedy o výkony hrazené ze zdravotního pojištění. Tyto výkony se provádějí na vlastní žádost pacienta, jeho rodinného příslušníka nebo právnické osoby (zaměstnavatel a jiné instituce) a hradí je pacient vyjma žádosti orgánů státní správy nebo na žádost orgánů justice, státního zastupitelství nebo policie ČR (hrazeno z vlastního rozpočtu).


Cena výkonu:
 Potvrzení zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz   500,- Kč 
 Posouzení bodového ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění 150,- Kč 
 Vyšetření v rámci vstupní/výstupní/periodické prohlídky do zaměstnání   500,- Kč 
 Vyšetření na zbrojní pas, bezmotorové létání apod.   500,- Kč 
 Vyšetření na žádost zaměstnavatele  500,- Kč 
 Vyšetření pro vydání zbrojního pasu  500,- Kč 
 Výpis z dokumentace či administrativní výkon (nesouvisející s převzetím do péče  jiným lékařem či navazující péčí) vyžádaný pacientem či jinou os. se souhlasem pacienta  150,- Kč 
 Při požadovaném vyšetření zorného pole (perimetr) obou očí je navíc doplatek                560,- Kč
 Vyšetření nepojištěného pacienta: 500,- Kč + případný doplatek dle rozsahu vyšetření  
 Vyšetření OCT (optický koherenční tomograf) cena je uvedena za jedno oko  400,- Kč
Aktuality
Oční ambulance Oftalcare s.r.o. je přímým nástupcem oční ambulance MUDr. Františka Zedka a přebrala také jeho databázi pacientů. Pro Vás pacienty to znamená, že pokud jste byli v evidenci MUDr. Františka Zedka, jste také v naši evidenci.

Co je u nás nové, je nutnost objednání se na vyšetření telefonicky na tel. 554 620 242


Kontaktní informace


 Kasárenská 2501/7, 794 01 Krnov  (Komerční centrum NOVÁ KASÁRNA)

Telefon: 554 620 242   | e-mail: ambulance@oftalcare.cz


Napsat zprávu